งานรื้อถอน Demolition Work

บริการงานรื้อถอนคืนพื้นที่ศูนย์การค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านมือถือ   ร้านนาฬิกา ร้านแว่นตา ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด รื้อถอนคืนพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน รื้อถอนคืนพื้นที่อาคารพาณิชย์

  • รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ ผนังตกแต่ง
  • รื้อถอนฝ้าเพดาน รื้อถอนผนังกระจก ประตู หน้าต่าง
  • รื้อถอนระบบไฟฟ้า รื้อถอนระบบปรับอากาศ
  • รื้อถอนระบบประปา รื้อถอนระบบแก๊ส
  • รื้อถอนสกัดพื้นภายในห้างสรรพสินค้า สกัดพื้นภายในอาคาร
  • รื้อถอนสกัดพื้นครัว ร้านอาหารไทย ร้านอาหารญี่ปุ่น
  • รื้อถอนด่วน