งานซ่อมแซมและแก้ไข Edit system

ให้บริการงานซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงส่วนต่างๆที่เป็น Defect เพื่อคืนสภาพหรือคืนตำแหน่งเดิมก่อนการส่งมอบพื้นที่  Edit system

  • งานซ่อมแซมพื้นอาคาร ฝ้า ผนัง
  • งานแก้ไขระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler)
  • งานแก้ไขระบบ Fire alarm Smoke Heat Detector
  • งานแก้ไขย้ายตำแหน่งตู้เมนไฟ
  • งานแก้ไขย้ายตำแหน่งตู้โทรศัพท์
  • งานแก้ไขย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่ (Exhaust MakeUp AHU  FCU)
  • รับงานแก้ไขด่วน