คำถามที่พบบ่อย

ทางบริษัทสามารถให้บริการในแบบ One Stop Service เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก ประหยัดและความปลอดภัยในบริการของลูกค้า โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็นดังนี้

  1. รับข้อมูลจากลูกค้า
  2. สำรวจหน้างาน ประเมินราคา
  3. นัดหมายประชุมกับฝ่ายอาคารสถานที่
  4. ปฏิบัติงาน แก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง
  5. ส่งมอบพื้นที่

หลังจากได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า เช่น  แปลนร้านขนาดของพื้นที่ที่จะรื้อ รายละเอียดการแก้ไขงานต่างๆ ที่ต้องทำทางทีมงานก็จะนำมาประเมินระยะเวลาในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น หากพื้นที่ร้านค้าของลูกค้ามีขนาด 60-150 ตร.ม. ก็จะใช้เวลาโดยประมาณ 5-10 วันและเพิ่มระยะเวลาตามขนาดของพื้นที่ออกไป

มีครับ ทางบริษัทมีบริการแพ็คสินค้า ห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ และขนส่งเก็บเข้าโกดังให้ด้วยครับ

ทางบริษัทสามารถรับงานได้ทั่วประเทศ ทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด

ทางบริษัทยินดีรับงานทุกขนาดไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ร้านค้าที่เคยรับงานมามีตั้งแต่ 15-1,700 ตร.ม.

ทางบริษัทจะประเมินตามหน้างานและความเป็นจริงครับ และยินดีเป็นตัวแทนลูกค้าเพื่อต่อรองระยะเวลาการทำงานกับฝ่ายอาคารให้ครับ

ทางบริษัทต้องทำงานอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ดังนั้นหากมีการทิ้งงานหรือความไม่เรียบร้อยของงาน ย่อมไม่เป็นที่ต้องการของห้างสรรพสินค้านั้นๆ หรือเป็นแบล็คลิสต์ได้ แต่ด้วยความตั้งใจในการทำงานที่ผ่านมาจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับคำแนะนำ บอกต่อในบริการมาโดยตลอด